မြန်နှုန်းချိန်းတွေ့ဘရာဇီး၊အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဘရာဇီး

ဘရာဇီးအမြန်နှုန်းချိန်းတွေ့၊ဇီးတွင်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဘရာဇီးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၊ဘရာဇီးချိန်းတွေ့၊ဓါတ္ပံုဘရာဇီး။ အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့အတွက်ဘရာဇီးအင်တာနက်ကိုတဆင့်ရှာဖွေဖို့ဓါတ်ပုံ၏၊အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အိမ်ထောင်ပြု။ မေတ္တာကိုရှာတွေ့ဘရာဇီး။