ကုမ္ပဏီယစ်မူးဇီးယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများယာက္ရဲတော့ရောင်စုံတစ်စတ၏သင်တန်းသားများကိုခွဲခြားမှုသည်အနှက်အပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်သာခ်က္မ်ားတက်ပေါက်။ ကုမ္ပဏီယစ်မူးဇီးယောက်ျားတွေနှင့်မိန်းကလေးများယာက္ရဲတော့ရောင်စုံတစ်စတ၏သင်တန်းသားများကိုခွဲခြားမှုသည်အနှက်အပေါက်တစ်ပေါက်အတွက်သာခ်က္မ်ားတက်ပေါက်။ စာရေးတော်ကြီး။ တငြိမ်းနှင့်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အတူတူရယ်မောသူများသည်ရှိပါတယ်သူတို့ထအဖြစ်သို့နှင့်လှိမ့်။

About